ความหลากหลายของช่องทาง  ทำให้บริษัทได้มีแหล่งของผู้สมัคร  ที่มีความสอดคล้องกับองค์กรมากขึ้น  บริษัทต่างๆจำเป็นต้องตรวจสอบจากแหล่งที่จะไปรับสมัครก่อนด้วยว่า  มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่บริษัทของเราต้องการด้วยหรือไม่  จากแหล่งข้อมูลที่เป็นทหารเกณฑ์ที่ใกล้ปลดประจำการ  ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย  มีร่างกายที่แข็งแรง  จะมีภูมิลำเนาจากต่างจังหวัด

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว  จะเห็นได้ว่า  นอกจากจะต้องดูตำแหน่งงานแล้ว  ควรจะต้องพิจารณาถึงประเภทธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย   ถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว  สามารถตัดคู่แข่งที่เป็นประเภทธุรกิจ การบริการ  การต้อนรับ ประกอบอาหาร  เพราะว่าทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ  ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด  การศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  ข้อมูลที่บริษัทจะต้องนำไปพิจารณา  เพื่อประกอบการวางแผนในการรับคน ให้สอดคล้องกับธุรกิจ และสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่จะรับด้วย

เมื่อพิจารณาในส่วนสองประเด็นดังกล่าวแล้ว สิ่งที่จะต้องเช็คตรวจสอบข้อมูล เพิ่มเติมอีกด้วยว่า การปลดประจำการทหารเกณฑ์  ทั้ง 3 เหล่าทัพ  ก็จะไม่ตรงกัน  ส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะว่า  บริษัทจะต้องวางแผนในการเข้าไปติดต่อหน่วยงานทั้งสามกองทัพ  เพื่อวางแผนเข้าไปก่อนวันปลดประจำการ  เพื่อนำใบสมัครไปแจกให้ทหารเกณฑ์ที่จะปลด  เป็นผู้กรอกด้วยตัวเอง พร้อมเบอร์ติดต่อได้สะดวก  ซึ่งส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหา  เมื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้าไปติดต่อ  ทหารที่จะปลดประจำการ  มักไม่ค่อยให้ความสนใจในการสมัครเข้าทำงาน  เพราะเขาอยากจะเดินกลับบ้านต่างจังหวัดอย่างเดียวเลย  ยังไม่มีแนวคิดในขณะนั้น    เราก็ต้องเข้าใจในสถานการณ์ที่ทหารเกณฑ์ห่างจากบ้านมานาน  สิ่งที่เขาต้องการอันดับแรก คือ การกลับบ้านตามภูมิลำเนาก่อน  หรือไม่ถ้าบริษัทมีออฟชั่นที่ดี มีสาขาที่เปิดอยู่ใกล้ๆ ภูมิลำเนาของทหารเกณฑ์  ก็จะเป็นทางออกหนึ่ง  ที่ทำให้เขาตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น แต่เมื่อทหารเกณฑ์ทั้งหลายปลดประจำการ กลับไปอยู่บ้านสักพักหนึ่ง จะคิดถึงเรื่อง การทำงาน  ในฐานะฝ่ายบุคคลากร  ต้องมีการวางแผนการติดตามอย่างใกล้ชิด  ถ้าจะต้องการได้ผู้สมัครที่เป็นทหารเกณฑ์  เข้ามาร่วมงานก็ต้องรับวางแผน การติดตามอย่างใกล้ชิด  เพราะว่าไม่มีบริษัทของเรา บริษัทเดียวที่ไปยื่นข้อเสนอ มีหลายบริษัทที่เข้าไปทำการประชาสัมพันธ์บริษัท  บางครั้ง ผู้สมัครตัดสินใจก็เพราะว่า  บริษัทให้ความสำคัญ  มีการโทรติดตามอยู่ตลอดเวลา  ก็จะทำให้ผู้สมัครเกิดความประทับใจ  ตัดสินใจมาร่วมงานกับบริษัทของเราได้มากกว่า

เทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอ และการผูกใจทหารเกณฑ์  เหล่านี้ ก็มีความสำคัญสำหรับพวกเขา  ยกตัวอย่างเช่น  การที่บริษัทมารับพวกเขา  ก็เพราะว่าต้องการผู้สมัครที่มีพละกำลังที่แข็งแรงเข้าไปร่วมงานในองค์กร  เช่น โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ   ธุรกิจยางรถยนต์ โดยเฉพาะยางรถขนาดใหญ่ ที่ต้องการพนักงานที่มีส่วนสูงมากกว่าปกติ  ร่างกายแข็งแรง  สามารถควบคุมการผลิตยางในกระบวนการได้   ข้อเสนอที่บริษัทควรเพิ่มเติมให้คือ  ให้เป็นค่าความสามารถพิเศษ ที่แตกต่างจากพนักงานในสายงานอื่น  ก็จะทำให้ผู้สมัครเกิดความมั่นใจว่า  ตัวเขาเองมีค่าและสำคัญ  ก็จะตัดสินใจมาร่วมงานได้เร็วขึ้น เป็นต้น

ข้อเสีย

  1. มีข้อจำกัด สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องรับเข้ามาร่วมงานในองค์กร
  2. การมาปฏิบัติงานห่างจากภูมิลำเนาที่เกิด  จะมีปัญหาการลางานกลับบ้านบ่อย
  3. การควบคุมอารมณ์  กรณีการเกิดปัญหาในงานและการทำงานเป็นทีม
  4. เหมาะสำหรับตำแหน่งพนักงานในระดับปฏิบัติการ
  5. มีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างต่ำ  ถ้าจะส่งเสริมให้มีการเติบโต ต้องมีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อดี

  1. บริษัทสามารถได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งงานและธุรกิจ
  2. มีความมานะอดทน  แข็งแรง  ทนต่อสภาพแวดล้อมในโรงงานได้
  3. การที่ผู้สมัครมีทักษะการผจญภัย  การฝึกภาคปฏิบัติที่เข้มงวด สามารถฝึกอบรม

ให้มีการเติบโตไปอยู่ตำแหน่งงานอื่น  ในองค์กรได้

  1. มีการยึดมั่นในหลักเกณฑ์  กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เหมาะสำหรับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ค่อยดี

 

 

ดร.กฤติน   กุลเพ็ง   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไอโอดีคอนเซาท์ติ้ง แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากรและที่ปรึกษา ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน