การออกระเบียบ กฎเกณฑ์ของบริษัท  ที่ไม่ให้พนักงานนำอาหารมาทานบนสำนักงานที่เป็นห้องแอร์ เรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นตามมาอีกหลายหลายแง่มุมของพนักงานที่มองในมุมของพนักงาน  แต่ผู้บริหารก็จะมองในแง่มุมของผู้บริหาร  ซึ่งผู้ที่จะต้องมาเป็นสื่อกลางในการอธิบายจากการออกประกาศกฎเกณฑ์บริษัทดังกล่าว  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดตามมาภายหลัง  มาดูในส่วนของพนักงานที่มีมุมมองว่าเป็นการประหยัดที่พนักงานได้นำข้าวกล่องมาจากบ้านแล้วนำมารับประทานที่บริษัท  แต่บริษัทไม่สนองตอบต่อพนักงานที่ได้นำข้าวกล่องมาจากบ้าน  มารับประทาน  แต่การประกาศของบริษัทอาจจะไม่มีความละเอียดในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียด ก็คือ  การที่พนักงานได้นำข้าวกล่องมาจากบ้านนั้น  ผู้บริหารไม่ได้ห้ามแต่อย่างใด แต่สิ่งที่ผู้บริหารขอความร่วมมือพนักงานทุกคน  ให้นำข้าวกล่องไปรับประทานที่บริเวณโรงอาหาร  ในสถานที่บริษัทจัดให้กับพนักงานต่างหาก

การห้ามพนักงานรับประทานบนสำนักงาน  ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่พนักงานก็ยังไม่เกิดความกระจ่างอยู่ดี  ถึงแม้ว่าให้ไปทานที่โรงอาหาร  พนักงานก็เกิดคำถามตามมาอยู่ดี ว่าแล้วทานที่สำนักงานจะเป็นอะไรไป  ทำไมต้องให้พนักงานเดินไปที่โรงอาหารให้เสียเวลา  แทนทีรับประทานอาหารเสร็จแล้ว  จะได้ทำงานได้เลย  ไม่ต้องเดินทาง สะดวก  รวดเร็ว  นั่นคือมุมมองพนักงาน  แต่สำหรับมุมมองผู้บริหารมองว่าการรับประทานอาหาร  สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ความสะอาด กลิ่นอาหาร เมื่อมีสองประเด็นนี้  สิ่งที่ตามมาก็คือ สัตว์จำพวก หนู  แมลงสาบ ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค  ก็จะตามมา  และปัญหาในระยะยาวก็คือ  กลิ่นอาหารที่สะสมทุกวัน  จะไปอยู่ในแอร์ หมักหมม จนเกิดเป็นเชื้อแบบทีเรีย  มีกลิ่นเหม็น  เมื่อเปิดแอร์ใหม่ๆ  สำหรับสำนักงานที่เป็นจุดที่ต้องใช้รับลูกค้าของบริษัทอยู่เป็นประจำ  ก็จะทำให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ได้ต่อองค์กรตามมา  ดังตัวอย่าง  ถ้าเราไปติดต่อที่บริษัทแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงพักกลางวัน  พนักงานกำลังรับประทานอาหารอยู่  เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อจะเกิดภาพอย่างไร  ทั้งกลิ่นรสชาติอาหารอีสาน  อาหารเหนือ  ใต้  ในมุมมองของลูกค้าจะมองว่า  บริษัทไม่มีความเป็นมืออาชีพ เรื่องของการบริหารจัดการสำนักงาน  พนักงานยังขาดความเป็นระเบียบในการับประทานอาหาร  โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น  จะมีความเป็นระเบียบสำหรับเรื่องนี้มาก

ฉะนั้น มุมมองของพนักงาน เป็นหน้าที่ของผู้บริหารจำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดความรู้สึกว่า  พนักงานจะต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทเอาไว้ให้เกิดความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน การออกประกาศดังกล่าว บางครั้งคิดว่าพนักงานระดับล่างเข้าใจแล้ว  แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงาน HR แต่ Line Manager  จะต้องเป็นผู้ทำความเข้าใจให้กับพนักงานทราบ  เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้


  บทความ     
  47 views     Comments