บริษัทที่ได้ทำการประเมิน competency ของพนักงานทั้งองค์กร  เพื่อมาดำเนินการจัดทำ  แผนฝึกอบรมประจำปี  โดยนำ competency gap  มาเป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมประจำปี …

อ่านต่อ ...