ขั้นตอนการสั่งหนังสือ

1. เลือกเล่มหนังสือที่ต้องการ
2. โอนเงินสั่งจ่ายตาม QR Code (ราคาตามปกหนังสือ)
3. คีย์ข้อมูลบอกชื่อหนังสือ และที่อยู่ สำหรับการส่งหนังสือมามาที่ E-mail Iod.seminarhr@gmail.com
4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านqr-jpg