เมื่อเราเข้าไปทำงานบริษัท มักจะเห็นประกาศของบริษัทที่ผู้บริหารองค์กรได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ  แต่ก็ยังมีพนักงานบางคนฝ่าฝืน แอบเล่นกันในทางลับ  เพื่อที่จะไม่ให้หัวหน้า/ผู้จัดการทราบ  หรือแม้กระทั่งหัวหน้าทราบ  ก็ทำเป็นมองไม่เห็น หรือไม่รับทราบ  ซึ่งพนักงานทุกคนมองว่า  เป็นการช่วยเหลือพนักงาน  ที่ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาใช้  โดยต้องเสีย ดอกเบี้ยที่มีราคาแพงๆ  หัวหน้ามองว่าการเล่นแชร์ของลูกน้อง ทำให้เขามีเงินก้อนออกมาใช้ในยามจำเป็น เช่น ในช่วงฤดูเปิดเทอม  ผู้ปกครองต้องใช้เงินก้อนมาใช้ในการซื้อ เครื่องแบบ จ่ายค่าเทอมให้ลูก  มองว่าเป็นการช่วยเหลือพนักงานในยามจำเป็นเร่งด่วน

แต่อย่างลืมไปว่ามีพนักงานบางส่วนที่ใช้เงินส่วนนี้ไปในทางที่ผิด  เช่น นำไปจ่ายการพนันบอล  นำไปซื้อของที่ไม่จำเป็น  นำมาซึ่งการเบี้ยวไม่จ่าย  พอไม่จ่ายเจ้ามือที่เป็นผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นผู้จ่ายให้กับลูกทีม  พอมีเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ผู้รับผิดชอบก็เริ่มมีปัญหาไม่สามารถแบกรับภาระการจ่ายหนี้คืนให้กับลูกทีมได้  ก็ต้องทิ้งปัญหา  ออกจากบริษัทไป  ลูกทีมที่อยู่ภายในบริษัท ก็ได้รับความเดือนร้อน  บางบริษัทเลยต้องรับภาระในการเข้ามาเคลียร์ปัญหาดังกล่าวให้กับพนักงานแทน  ฉะนั้น ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  ในสังคมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้บริหารองค์กร  จึงต้องออกกฎเกณฑ์บังคับ และมีบทลงโทษไว้สำหรับพนักงานที่มีการเล่นแชร์ไว้อย่างเข้มงวด  เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดปัญหาซ้ำในกรณีที่ผู้เขียนได้  ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมา

จากสิ่งที่ผู้เขียนได้เล่าประเด็นเรื่องทำไมห้ามพนักงานเล่นแชร์ภายในบริษัท  ก็ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ซึ่งในทางปฏิบัติการกำหนดกฎเกณฑ์เพียงอย่างเดียวมักจะไม่เพียงพอ  จำเป็นต้องให้ความรู้แก่ระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ  ที่ดูแลปกครองลูกน้องในสังกัดให้ทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  เพราะบางครั้งหัวหน้า/ผู้จัดการ ก็เป็นผู้เล่นเสียเอง  จึงทำให้พนักงานที่เป็นระดับปฏิบัติการ  ไม่ค่อยเชื่อฟัง  การบังคับใช้กฎเกณฑ์ของบริษัท  จึงไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างจริงจัง   หลังจากนั้นก็ต้องให้ความรู้ แก่พนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และยกตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมา  ว่าเขาจะต้องได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง

นอกจากนั้น การบังคับใช้ สำหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท  ฝ่าย HR จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ไม่ควรปล่อยเอาไว้  จนทำให้พนักงานที่กระทำการเล่นแชร์ในบริษัทมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไป


  บทความ     
  221 views     Comments