หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2564   1 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน บนพื้นฐาน Competency ดร.กฤติน กุลเพ็ง 04 พ.ย. 64 – 2 การจัดทำ Training Road Map

อ่านต่อ ...

ปฎิทินอบรมหลักสูตรPublic Training

อ่านต่อ ...

หัวข้ออบรมหลักสูตร In-House Training..

อ่านต่อ ...