รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนสิงหาคม 2566 หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2566 1 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน บนพื้นฐาน Competency ดร.กฤติน กุลเพ็ง 17 ส.ค. 66 – 2 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ดร.กฤติน กุลเพ็ง

อ่านต่อ ...

ปฎิทินอบรมหลักสูตรPublic Training

อ่านต่อ ...

หัวข้ออบรมหลักสูตร In-House Training..

อ่านต่อ ...