หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2564   1 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน บนพื้นฐาน Competency ดร.กฤติน กุลเพ็ง 04 พ.ย. 64 – 2 การจัดทำ Training Road Map

ปฎิทินอบรมหลักสูตรPublic Training