หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564

 

1 ถึงเวลาพัฒนาพนักงานให้ตรงจุดด้วย Competency
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
23 มิ.ย. 64
2  การพัฒนาพนักงานรายบุคคล  (IDP)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
 30 มิ.ย. 64
3 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งานบนพื้นฐาน Competency

(Job Description based on Competency)

ดร.กฤติน กุลเพ็ง
08 ก.ค. 64
4  กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
15 ก.ค. 64
5 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
20 ก.ค. 64
6  เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
22 ก.ค. 64

♦ วิทยากรโดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง

♦ อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM .

♦ ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ ท่าน ( ไม่รวม Vat )

♦ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-575 5966  Line ID: krittin6

 


  541 views     Comments