หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2564 / เดือนมิถุนายน 2564

 

1 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
14 พ.ค. 64
2  การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน บนพื้นฐาน Competency                                (Job Description based on Competency)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
 18 พ.ค. 64
3 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
16 มิ.ย. 64
4  ถึงเวลาพัฒนาพนักงานให้ตรงจุดด้วย Competency
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
23 มิ.ย. 64
5 การพัฒนาพนักงานรายบุคคล ( IDP )
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
30 มิ.ย. 64

 

♦วิทยากรโดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง

♦อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM .

♦ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ ท่าน ( ไม่รวม Vat )

♦สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-575 5966  Line ID: krittin6

 


  495 views     Comments