ปฏิทินอบรมหลักสูตรสอนออนไลน์

ปฏิทินอบรมเดือน พฤษภาคม 2563

 หลักสูตร  เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์       

     วันที่  28  พฤษภาคม  2563

ระยะเวลา  3  ชั่วโมง  (09:00-12:00 น.)

วิทยากร : ดร.กฤติน  กุลเพ็ง

 

ปฏิทินอบรมเดือน มิถุนายน 2563

– หลักสูตร  การบริหารคน และองค์กรอย่างไรหลังการระบาดของเชื้อโควิด-19        

     วันที่  11  มิถุนายน  2563

ระยะเวลา  3  ชั่วโมง  (13:00-16:00 น.)

วิทยากร : ดร.กฤติน  กุลเพ็ง

 

     – หลักสูตร การพัฒนาความสามารถและจัดระดับทักษะของพนักงาน                 

     วันที่  18  มิถุนายน  2563

ระยะเวลา  3  ชั่วโมง  (09:00-12:00 น.)  ฟรี!! หนังสือ การพัฒนาสมรรถนะสำหรับองค์กร

วิทยากร : ดร.กฤติน  กุลเพ็ง

 

     – หลักสูตร การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)                         

      วันที่  25  มิถุนายน  2563

ระยะเวลา  3  ชั่วโมง  (09:00-12:00 น.)  ฟรี!! หนังสือ Job Description

วิทยากร : ดร.กฤติน  กุลเพ็ง


  70 views     Comments