หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนเมษายน 2564

1 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน บนพื้นฐาน Competency                                        (Job Description)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
22 เม.ย. 2564

รายละเอียดหลักสูตร

1. กระบวนการ สาเหตุและความสำคัญ ในการวิเคราะห์งาน

2. ความสัมพันธ์ ระหว่าง Job Analysis Job Descriptions Job Specifications

3. ขั้นตอนการทำ Job Analysis

4. การนำผลการวิเคราะห์งานไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5. ใครบ้างที่มีหน้าที่ ในการวิเคราะห์งาน

6. การใช้เครื่องมือ competency มาเป็นพื้นฐานในเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน

7. ประโยชน์ของการจัดใบกำหนดหน้าที่งาน – นำไปใช้ในการประเมินค่างาน – การนำไปเขียน Functional competency – นำไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

8. รายละเอียดการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานแบบสมัยใหม่

9. คำกริยาที่ใช้ขึ้นต้นในการเขียนใบกำหนดหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่งงาน

10. สรุปความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของ การวิเคราะห์งาน ใบกำหนดหน้าที่งาน โดยใช้เครื่องมือ competency

♦วิทยากรโดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง

♦อบรมผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

♦ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท/ ท่าน

♦สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-575 5966  Line ID: krittin6

 


  429 views     Comments