การออกระเบียบ กฎเกณฑ์ของบริษัท ที่ไม่ให้พนักงานนำอาหาร มาทานบนสำนักงานที่เป็นห้องแอร์ เรื่องนี้ ก็จะเป็นประเด็นตามมาอีกหลายหลายแง่มุมของพนักงาน ที่มองในมุมของพนักงาน แต่ผู้บริหารก็จะมองในแง่มุมของผู้บริหาร ซึ่งผู้ที่จะต้องมาเป็นสื่อกลางในการอธิบาย จาก การออกประกาศ กฎเกณฑ์บริษัท ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดตามมาภายหลัง มาดูในส่วนของพนักงานที่มีมุมมองว่า เป็นการประหยัดที่พนักงานได้นำข้าวกล่องมาจากกบ้าน แล้วนำมารับประทานที่บริษัท แต่บริษัทไม่สนองตอบต่อพนักงานที่ได้นำข้าวกล่องมาจากบ้าน มารับประทาน แต่การประกาศของบริษัท อาจจะไม่มีความละเอียดในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียด ก็คือ การที่พนักงานได้นำข้าวกล่องมาจากบ้านนั้น ผู้บริหารไม่ได้ห้ามแต่อย่างใด แต่สิ่งที่ผู้บริหารขอความร่วมมือพนักงานทุกคน ให้นำข้าวกล่องไปรับประทานที่บริเวณโรงอาหาร ในสถานที่บริษัทจัดให้กับพนักงาน ต่างหาก
การห้ามพนักงานรับประทานบนสำนักงาน ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ พนักงานก็ยังไม่เกิดความกระจ่างอยู่ดี ถึงแม้ว่า ให้ไปทานที่โรงอาหาร พนักงานก็เกิดคำถามตามมาอยู่ดีว่า แล้วทานที่สำนักงานจะเป็นอะไรไป ทำไมต้องให้พนักงานเดินไปที่โรงอาหารให้เสียเวลา แทนทีรับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะได้ทำงานได้เลย ไม่ต้องเดินทาง สะดวก รวดเร็ว นั่นคือมุมมองพนักงาน แต่สำหรับมุมมองผู้บริหารมองว่า การรับประทานอาหาร สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ความสะอาด กลิ่นอาหาร เมื่อมีสองประเด็นนี้ สิ่งที่ตามมาก็คือ สัตว์จำพวก หนู แมลงสาบ ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค ก็จะตามมา และปัญหาในระยะยาวก็คือ กลิ่นอาหารที่สะสมทุกวัน จะไปอยู่ในแอร์ หมักหมม จนเกิดเป็นเชื้อแบบทีเรีย มีกลิ่นเหม็น เมื่อเปิดแอร์ใหม่ๆ สำหรับสำนักงานที่เป็นจุดที่ต้องใช้รับลูกค้าของบริษัทอยู่เป็นประจำ ก็จะทำให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ได้ต่อองค์กรตามมา ดังตัวอย่าง ถ้าเราไปติดต่อที่บริษัทแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงพักกลางวัน พนักงานกำลังรับประทานอาหารอยู่ เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อ จะเกิดภาพอย่างไร ทั้งกลิ่นรสชาดอาหารอีสาน อาหารเหนือ ใต้ ในมุมมองของลูกค้าจะมองว่า บริษัทไม่มีความเป็นมืออาชีพ เรื่องของการบริหารจัดการสำนักงาน พนักงานยังขาดความเป็นระเบียบ ในการับประทานอาหาร โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น จะมีความเป็นระเบียบ สำหรับเรื่องนี้มาก
ฉะนั้นมุมมองของพนักงาน เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร จำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดความรู้สึกว่า พนักงานจะต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทเอาไว้ ให้เกิดความเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติงาน เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ AEC ในไม่ช้านี้ การออกประกาศดังกล่าว บางครั้งคิดว่าพนักงานระดับล่างเข้าใจแล้ว แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่ใช่ หน้าที่ของหน่วยงาน HR และ Line Manager จะต้องเป็นผู้ทำความเข้าใจให้กับพนักงานทราบ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้