หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนมกราคม 2565

 

1 การวางแผนการสรรหา และรักษาพนักงานใหม่
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
18 ม.ค. 65
2 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
 25 ม.ค. 65
3 การพัฒนาความสามารถ และจัดระดับทักษะของพนักงาน
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
31 ม.ค. 65

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

1 การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงาน และการควบคุมระบบงาน HR
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
08 ก.พ. 65
2 การจัดทำแผนฝึกอบรม สำหรับผู้จัดการมือใหม่
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
 18 ก.พ. 65
3 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน บนพื้นฐาน Competency
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
21 ก.พ. 65
4 การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
28 ก.พ. 65

 

♦ วิทยากรโดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง

♦ อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

♦ อัตราค่าอบรม ท่านละ 2,900 บาท (ไม่รวม vat)  (ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง) เวลา 09.00-16.00 น.

♦ พิเศษ อบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

♦ ทุกหลักสูตรจะได้รับ Certificate ส่งให้ทางไปรษณีย์

♦ สมัครอบรม / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-575 5966 / Line ID: krittin6

E-mail: iod.seminarhr@gmail.com

 


  1060 views     Comments