รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนสิงหาคม 2566

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2566

1 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน บนพื้นฐาน Competency
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
17 ส.ค. 66
2 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
 24 ส.ค. 66  –

 

♦ วิทยากรโดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง

♦ อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

♦ อัตราค่าอบรม ท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวม vat)  (ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง) เวลา 09.00-16.00 น.

♦ พิเศษ อบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

♦ สมัครอบรม / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-575 5966 / Line ID: krittin6

E-mail: iod.seminarhr@gmail.com

 


  2171 views     Comments