หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2564

 

1 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน บนพื้นฐาน Competency
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
04 พ.ย. 64
2 การจัดทำ Training Road Map (TRM) เพื่อ Re-Skill และ Up-Skill
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
 09 พ.ย. 64
3 ถึงเวลาพัฒนาพนักงานให้ตรงจุดด้วย Competency
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
16 พ.ย. 64
4 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
24 พ.ย. 64
5 การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงาน และการควบคุมระบบงาน HR
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
26 พ.ย. 64

 

 

♦ วิทยากรโดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง

♦ อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

♦ อัตราค่าอบรม ท่านละ 2,900 บาท (ไม่รวม vat)  (ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง)

♦ ทุกหลักสูตรจะได้รับ Certificate ส่งให้ทางไปรษณีย์

♦ สมัครอบรม / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-575 5966 / Line ID: krittin6

E-mail: iod.seminarhr@gmail.com

 


  739 views     Comments