หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนกันยายน 2564   1 ภาวะผู้นำ และการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ดร.กฤติน กุลเพ็ง 09 ก.ย. 64 – 2 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดร.กฤติน

อ่านต่อ ...

ปฎิทินอบรมหลักสูตรPublic Training

อ่านต่อ ...

หัวข้ออบรมหลักสูตร In-House Training..

อ่านต่อ ...