หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564   1 ถึงเวลาพัฒนาพนักงานให้ตรงจุดด้วย Competency ดร.กฤติน กุลเพ็ง 23 มิ.ย. 64 – 2  การพัฒนาพนักงานรายบุคคล  (IDP) ดร.กฤติน

ปฎิทินอบรมหลักสูตรPublic Training