การบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ถ้าหน่วยงาน HR ไม่มีข้อมูลในตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ผู้บริหารได้ตัดสินใจแก้ปัญหาผิดพลาดตามมา จากที่ผู้เขียนได้มีข้อมูลจาก ผู้บริหารองค์กรหลายๆ บริษัท ที่เคยมาเล่าสู่กันฟัง

อ่านต่อ ...

จากที่ผู้เขียนได้ไปเป็นวิทยากรสอนหลักสูตร  การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ในแต่ละบริษัท  ซึ่งมีบางบริษัทที่ได้มีคำถามกับทางวิทยากรมาโดยตลอดคือ     พนักงานที่เป็น Talent  ขององค์กร กับพนักงานที่เป็น ผู้สืบทอดตำแหน่ง  นั้น  เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ มีความแตกต่างกันอย่างไร  ผู้เขียนมองว่าเป็นคำถามที่ดีมาก  เพราะว่าหลายๆ คนคงเข้าใจว่า  พนักงานที่จะถูกคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนั้น  ต้องเป็นพนักงานที่เป็นกลุ่มมาจาก Talent  เท่านั้น ถ้าเราศึกษาและพิจารณากันให้ดี 

อ่านต่อ ...

การใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ให้เป็นประโยชน์ในการสมัครงาน ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ออกบัตรประจำตัวประชาชนชนิดใหม่ที่เรียกกันว่า บัตรประชาชนอเนกประสงค์ หรือ บัตรสมาร์ทการ์ด ขึ้นมา ทำให้ประชาชนทั่วประเทศต่างทยอยไปทำบัตรใหม่กัน ซึ่งรุ่นใหม่หน้าบัตรจะมีรูปครุฑอยู่ด้านบนซ้าย ที่สามารถเก็บข้อมูล ได้มากขึ้นกว่าเดิมจาก 64 กิโลไบต์ เป็น 80 กิโลไบต์ โดยบัตรสมาร์ทการ์ดจะมีลักษณะแตกต่างจากบัตรทุกรุ่นที่ผ่านมา คือ ตัวบัตรทำด้วยพลาสติกชนิดพิเศษ มีความแข็งแรงทนทาน รายการในบัตรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำกับในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

อ่านต่อ ...

สิ่งสำคัญของกระบวนการสรรหานอกจากจะต้องทราบข้อมูลช่องทางในการสรรหาคนเข้าสู่องค์กรแล้ว  ยังต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการหาข้อมูล Demand และ Supply ในแต่ละปีด้วยเช่นกัน…

อ่านต่อ ...

ว่าการตรวจสุขภาพองค์กรนั้น กินความหมายมากกว่าเสียอีก  โดยส่วนใหญ่บริษัทที่กำลังพัฒนาองค์กรไปสู่อีกระดับหนึ่ง…

อ่านต่อ ...

การสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาสู่องค์กร  คงจะต้องใช้ประเด็นในเรื่องนี้  เป็นอันดับแรกๆ  เพราะว่าโดยส่วนใหญ่  บริษัทไม่ค่อยให้ความสำคัญ ในการพิจารณาให้พนักงานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  แล้วจะต้องได้รับการพิจารณา การประเมินผลการปฏิบัติงาน…

อ่านต่อ ...

องค์กรสมัยใหม่มีการตื่นตัวมากขึ้น  ที่จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้และทักษะความสามารถในงาน  โดยการวางระบบประเมินศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรว่า พนักงานคนใดที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน  มากน้อยเพียงใด…

อ่านต่อ ...

การบริหารองค์กรยุคใหม่ต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ เพื่อที่จะได้ดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่องค์กร โดยเฉพาะคนที่เป็นคนเก่ง…

อ่านต่อ ...

องค์กรที่เปิดดำเนินงานมาสักระยะหนึ่ง  พนักงานและองค์กรมีอายุมากขึ้น สิ่งที่องค์กรจะต้องวางแผนในระยะยาวก็คือ จะค้นหาพนักงานที่จะมาทดแทน พนักงานที่จะใกล้เกษียณอายุอย่างไร  ซึ่งการที่บริษัทจะเลือกพนักงานที่มีศักยภาพขึ้นมาดำรงตำแหน่งทดแทน  จะมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร  จึงจะเหมาะสม  และยอมรับกันทั้งองค์กร…

อ่านต่อ ...

ภารกิจสำคัญที่ท้าทายฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่จะบริหารจัดการเรื่อง คน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน องค์การให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ถ้าพูดถึงเรื่อง คน คงไม่พ้นการให้ความสำคัญกับกลุ่มพนักงานที่ผลการปฏิบัติงานสูง หรือเป็นพนักงานดาวเด่นขององค์การ นั่นเอง สิ่งสำคัญที่ทำให้พนักงานเหล่านั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ…

อ่านต่อ ...